Allah’a ‘en güzel isimleri’yle dua edelim

Ellerimizi açıp Cenâb-ı Hakk’a dua ederken Allah’ın isimleriyle istemeli. Hz. Yunus’un, Hz. Eyyûb’un duası, Peygamberimiz’in öğrettiği dualar bize bu yolu öğretir.

Esmâ-i Hüsnâ tabiri bizzat Kur’ân-ı Kerim’e aittir. Haşr sûresinde “En güzel isimler O’nundur.” (Haşr, 59/24) buyrulmakta, Hadis-i şeriflerde de “Allah Teâlâ’nın doksan dokuz ismi vardır. Kim bu isimleri sayarsa, (ezberlerse, şuurunda olursa) cennete gider.” (Buhari) denilmektedir.
Peygamber Efendimiz’in (sas) de dua ederken “Ya Rabbi kullarına bildirip bildirmediğin isimlerin hürmetine” diyerek dua etmesi bu isimlerin sayılandan çok daha fazla olduğuna işaret etmektedir. Hadis-i şerifte 99 denmesi, özellikle bu isimlerin ezberlenip bilinmesine vurgu yapıldığını göstermektedir.
Kur’ân-ı Kerim’de duaların bu isimlerle yapılmasının istenmesi, bu isimlerin öğrenilmesinin ne kadar önemli olduğunu hatırlatmaktadır. “En güzel isimler Allah’ındır, o halde bu isimlerle O’na dua edin.” (A’râf, 7/180)
Peygamberimiz de, özellikle Esmâ-i Hüsnâ içinde gizlenen İsm-i A’zam (en büyük isim) ile dua edildiğinde duaların mutlaka kabul edileceğini ifade etmiştir.
Eller açılıp Cenâb-ı Hakk’a dua edilirken: “Bu güzel isimlerinin hakkı için Allah’ım…” demek unutulmamalı, talep edilen şeyler Efendimiz ve Kur’ân hatırına istenildiği gibi, esmâ-i hüsnâ hürmetine de istenilmelidir.

H.Z EYYÛB’UN DUASI
Hz. Eyyûb ( as) Kur’ân-ı Kerim’de anlatılan kabul edilmiş duasını, Cenâb-ı Hakk’ın ismine sığınarak yapmıştır. “Ya Rabbî, bu dert bana iyice dokundu. Sen merhametlilerin en merhametli olanısın.” (Enbiyâ, 21/83)
HZ. YUNUS’UN DUASI
Hz. Yunus (as) balığın karnından kurtulmak için aynı yolu takip etmiştir. “Ya Rabbî! Sensin İlah, Senden başka yoktur İlah. Sübhansın, bütün noksanlardan münezzehsin, Yücesin! Doğrusu kendime zulmettim, yazık ettim. Affını bekliyorum Rabbim!” (Enbiyâ, 21/87)
HZ. AİŞE’YE ÖĞRETTİĞİ DUA
Efendimiz’in Hz. Aişe validemize Kadir gecesinde yapması için öğrettiği duada, yine Esmâ-i Hüsnâ dikkatimizi çekmektedir. “Allah’ım, Sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affeyle” (Tirmizi)
EY HÂFİZ, BİZLERİ HER TÜRLÜ ŞERDEN MUHAFAZA EYLE
Evliyâullah’ın ihmal etmedikleri dualarda da, Esmâ-i Hüsnâ sürekli şefaatçi yapılmıştır. Mesela: Ey Hâfiz ve Hafîz olan Allahım! Ne güzel bir koruyucusun Sen. Bizleri de her türlü şer ve zarardan muhafaza buyur”
“Ey günahları çokça yarlığayan Gaffâr ve onları örtüp gizleyen Settâr! Bizim günahlarımızın da tamamını yarlığa ve setreyle.”
“Ya Rabbi, Hâfiz (koruyup kollayan, himaye eden) isminle ve sevdiğin kullarını sıyanet edip koruduğun diğer isimlerinle bizi de muhafaza buyur!”
RIZIK GENİŞLİĞİ İSTERKEN ER-REZZAK
Kendi yaptığımız dualarda; rızık genişliği isterken ‘er- Rezzak’ ve ‘Kerîm’ isimleriyle, sıkıntılarımızın giderilmesini isterken ‘el-Fettâh’ ismiyle, günahlarımızın bağışlanması isterken ‘el- Gaffar’ ve ‘el- Afüvv’ isimleriyle, dualarımızın kabulünü isterken, ‘el- Mucîb’, ismiyle, zalimlerin ve islam düşmanlarının cezalandırılmasını isterken de ‘el-Kahhâr’ ve “el- Müntakim’ isimleriyle dua edilebilir.
Yapılan bütün duaların sonunda “Yâ Rabbi, bütün bunları Senin birbirinden güzel isimlerin hatırına Senden diliyorum” demek de unutulmamalıdır.

CAFER CAN

HENÜZ YORUM YOK

CEVAP VER