TMSF Bankasya’yı satamadı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), defalarca ertelediği Bank Asya’nın satış ihalesini gerçekleştirdi. Banka, ortaklarının ve avukatlarının alınmadığı ihalede satılamadı.

Fon tarafından yapılan açıklamada üç katılımcıdan ikisinin gerekli şartları taşıdığına yönelik belgeleri ibraz etmediği geriye kalan bir katılımcının ise teklif vermeden ihaleden çekildiği ifade edildi.

tmsfTMSF’den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “24 Mayıs 2016 tarihli Resmi Gazete’de ilanı yayımlanan Asya Katılım Bankası A.Ş. Hisse Satış İhalesine ilişkin olarak şartname temin eden 3 katılımcıdan 2’si ön yeterlilik için gereken şartları taşımaması ve/veya şartları taşıdığını tevsike yönelik belgeleri ibraz etmemesi nedeniyle ihale süreci dışında kalmıştır. Ön yeterliliği geçen 3’üncü katılımcı ise herhangi bir teklif sunmayarak ihaleden çekilmiştir. Dolayısıyla, Asya Katılım Bankası A.Ş. Hisseleri Satış İhalesine ilişkin sürecin olumlu bir şekilde neticelendirilmesi mümkün olmamıştır. Durum, Satış Komisyonu’nca tutanakla tespit edilmiş ve konunun Fon Kurulu’na arz edilmesine karar verilmiştir. Fon Kurulu’nca verilecek karara göre işlem tesis edilecektir.”

BANK ASYA HİSSELERİ SABAH İŞLEME KAPATILMIŞTI

Bank Asya’ya ait bir kısım payların Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından ihale yolu ile satılması nedeniyle Banka borsada işleme kapatıldı. Borsa Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “ASYAB.E” olarak işlem gören Bankanın işlem sırasının satış ihalesi sonuçlanıncaya kadar “Pay Piyasası İşleyişine İlişkin Uygulama Usulü ve Esasları”nın “4.3.2 Bir Sermaye Piyasası Aracına İlişkin Seansın Geçici Olarak Durdurulması” başlığı altında yer alan ” Bir sermaye piyasası aracına veya ihraççısına ilişkin olarak bir belirsizlik hâlinin veya yatırımcıların kararlarını etkileyecek önemde bilgiler olduğunun öğrenilmesi ve Genel Müdürün bu belirsizlik hâlinden veya önemli bilgilerden yatırımcıların haberdar edilmesini gerekli görmesi” hükmü uyarınca seans öncesi geçici olarak işleme kapatıldığı ifade edildi.

 

HENÜZ YORUM YOK

CEVAP VER